فونیکس، برنده نشان افتخار

از سال 1965، فونیکس برای بار هفتم در بررسی های کیفیت دوچرخه در سطح ملی اول شد. از سال 1995، فونیکس برای بار شانزدهم محصول معروف شانگهای شد.
در سال 2006، دوچرخه فونیکس عنوان «محصول معروف چین» را از آن خود کرد.در سال 2006، فونیکس تاییدیه برند قدیمی چین و رقابتی ترین برند را در بازار از وزارت بازرگانی دریافت کرد.در سال 2007، عنوان برند معروف شانگهای را برای بار پنجم از آن خود کرد.
در سال 2011، فونیکس به عنوان برند معروف چین از کممیسیون بازرگانی شهرداری تاییدیه گرفت..

close